01 เมษายน 2556 - 17:22 น.
ขอเชิญผู้ใช้ทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น / ติชม / เสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Filing นี้ ได้โดยไปที่เมนู "สมุดเยี่ยม" ขอบคุณครับ
-------------------------------------------------------------------------------
19 กุมภาพันธ์ 2556 - 13:00 น.
ทำการปรับปรุงระบบ ให้สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ Zip ไฟล์ได้ (โปรแกรม UnZip ที่แนะนำคือ 7-zip)
-------------------------------------------------------------------------------
22 ตุลาคม 2555 - 11:54 น.
ทำการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้รองรับการเลิกสถานศึกษา และทำการบันทึกข้อมูลการเลิกสถานศึกษาของ โรงเรียนบ้านวังประดู่
-------------------------------------------------------------------------------
25 กรกฎาคม 2555 - 16:14 น.
ทำการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาใช้ระบบ
มีหน่วยงานและโรงเรียนเพิ่มเข้ามาในระบบดังนี้ 1. อบจ.ระยอง / 2. มัธยมตากสินระยอง / 3. รร.วัดหวายกรอง / 4. อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
-------------------------------------------------------------------------------
13 มิถุนายน 2555 - 09:40 น.
เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนวัดไร่ เป็น โรงเรียนวัดละหารไร่ ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2555
-------------------------------------------------------------------------------
26 เมษายน 2555 - 13:00 น.
ทำการเพิ่มขนาดไฟล์แนบ จาก 5 Mb เป็น 15 Mb เนื่องจากเอกสารในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
-------------------------------------------------------------------------------
15 ธันวาคม 2554 - 16:14 น.
ทำการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนบ้านตีนเนิน เปลี่ยนเป็น โรงเรียนวัดเชิงเนิน และ โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า เป็น โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า ตามหนังสือแจ้งในระบบ E-Filling เลขที่ 10166 และ 10165 ตามลำดับ
-------------------------------------------------------------------------------
05 กันยายน 2554 - 10:22 น.
เนื่องจากมีครูท่านหนึ่ง(ขออภัยด้วยครับ จำไม่ได้ว่าจากโรงเรียนใด)โทรมาแจ้งว่า ชื่อ "E-Filling" นั้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็น "E-Filing" และข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ จึงขอเปลี่ยนชื่อระบบเป็น "E-Filing" นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ขอขอบคุณ คุณครูท่านนั้นด้วยนะครับ)
-------------------------------------------------------------------------------
20 กรกฎาคม 2554 - 13:50 น.
แจ้งการปรับปรุงระบบ : แก้ไขเอกสารบางฉบับที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ตอนนี้ทำการยกเลิกได้แล้วครับ
-------------------------------------------------------------------------------
19 กรกฎาคม 2554 - 14:00 น.
แจ้งการปรับปรุงระบบ : ปรับปรุงการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ง่ายกว่าเดิมครับ
-------------------------------------------------------------------------------
13 กรกฎาคม 2554 - 15:12 น.
แจ้งการปรับปรุงระบบ : เพิ่ม Username (ชื่อผู้ใช้) ให้ทุกโรงเรียนอีกโรงเรียนละ 1 Username รายละเอียดแจ้งในหนังสือเลขที่ 4131
-------------------------------------------------------------------------------
07 กรกฎาคม 2554 - 21:00 น.
ได้ทำการปรับปรุงระบบโดยมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังนี้
  - ปรับขนาดหน้าจอการแสดงผลให้กว้างขึ้น เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น
  - เพิ่มเมนู "หนังสือทั้งหมด" (เมนูนี้อยู่ด้านบน) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูหนังสือที่อยู่ในระบบได้ทุกเรื่อง

*** หมายเหตุ เนื่องมาจากมีผู้อำนวยการหลายท่านแสดงความประสงค์ผ่านมาทาง ผอ.เขต ครับ ***
-------------------------------------------------------------------------------
16 มิถุนายน 2554 - 15:50 น.
เนื่องจากมีหลายโรงเรียนแจ้งเข้ามาบ่อยว่า "หนังสือหายไปจากระบบ" คือ (เหตุการณ์สมมุติ)ตอนเช้าอ่านหนังสือ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ตกบ่าย จะเข้าไปอ่านหนังสือ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนอีก ปรากฏว่า ไม่พบหนังสือเรื่องดังกล่าว จึงติดต่อเข้ามาว่าระบบเกิดข้อผิดพลาด *** จากการตรวจสอบพบว่า หนังสือเรื่อง การเลื่อนขั้นนั้น ได้ถูกลบทิ้งไปแล้วโดยผู้ส่ง จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงขอเปลี่ยนแปลงระบบ จากเดิมที่ผู้ส่งสามารถลบหนังสือที่ส่งไปได้ เปลี่ยนเป็นผู้ส่งสามารถยกเลิกหนังสือที่ส่งไปแล้วได้ โดยการ คลิ๊กที่รูปถังขยะเหมือนเดิม แต่จากการกระทำการยกเลิกหนังสือนี้ หนังสือที่ถูกยกเลิกจะถูกติดป้าย "หนังสือนี้ถูกยกเลิก" แทนการลบหนังสือออกจากระบบ *** จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
-------------------------------------------------------------------------------
01 มิถุนายน 2554 - 10:52 น.
ทำการแปลงเอกสารที่ส่งไปเป็นไฟล์รูปภาพ เป็น PDF แล้ว 2 เรื่อง คือเอกสารเลขที่ 1676 และ 1677 หากท่านใดต้องการให้แปลงเอกสารที่เป็นรูปภาพให้เป็น PDF กรุณาติดต่อแจ้งมาได้เลยครับตามเบอร์โทรด้านบน ส่วนตัวกระผมเองจะทยอยแปลงไฟล์ในระบบทั้งหมดที่เห็นสมควรว่าจะต้องแปลงเป็นไฟล์ PDF ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทั้งระบบครับ ปล.ระบบนี้ทำมาเพื่อผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นหากมีคำแนะนำหรือติชม กรุุณาติดต่อที่กระผมได้โดยตรง หรือจะส่งหนังสือถึงกระผมได้ภายในระบบนี้โดยเลือกส่งเอกสารถึง "ผู้ดูแลระบบ" ในกลุ่มของ สพป.ระยอง เขต 1
-------------------------------------------------------------------------------
31 พฤษภาคม 2554 - 10:18 น.
ขอเปลี่ยนแปลงการเรียงลำดับของเอกสารในหน้า "หนังสือเข้า" เป็นการเรียงลำดับโดยใช้ วันที่ ที่ทำการส่งหนังสือเป็นเกณฑ์ และเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-------------------------------------------------------------------------------
05 เมษายน 2554 - 10:33 น.
แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเปิดหน้าอื่น แล้วครับ (การเปิดหน้า 2 3)
-------------------------------------------------------------------------------
31 มีนาคม 2554 - 10:48 น.
จากที่ได้รับแจ้งปัญหาเรื่องการเปิดหรือดาวน์โหลดเอกสารแนบ ปัจจุบันได้ทำการแก้ไขแล้วครับ ถ้าหากยังพบปัญหานี้อยู่ หรือปัญหาด้านอื่นกรุณาแจ้งมาได้เลยครับ
-------------------------------------------------------------------------------
29 มีนาคม 2554 - 23:22 น.
จากปัญหาที่ระบบไม่สามารถส่งเอกสารได้ในบางเครื่องตอนนี้ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
-------------------------------------------------------------------------------